Chatrapati News India

News Media Event Coverage Press Release Publicity

shivsena pune dagdusheth ganpati 60 kg modak neelam gorhe

1 min read

“मा.उद्धवजी ठाकरे यांना दीर्घायुरारोग्य लाभावे,कोरोना व नैसर्गिक आपत्ती विरूद्ध लढण्याचे बळ मिळावे.व या पीडितांची सेवा करण्याचा आशीर्वाद मिळावा”- डॉ.नीलमताई गो-हे...