Chatrapati News India

News Media Event Coverage Press Release Publicity

sarang shriniwas patil

1 min read

: व्यक्तिमत्व विकास व प्रभावी संभाषण कौशल्य कार्यशाळा नुकत्याच विविध महाविद्यालयांमध्ये संपन्न झाल्या. यामध्ये कराड येथील सद्गुरू गाडगे महाराज काॅलेज,...