Chatrapati News India

News Media Event Coverage Press Release Publicity

ncp pune artist insurance pune update latest news

1 min read

दि. २३ जुलै २०२१ पुणे : कोरोना महामारीमुळे अनेक संकटांचा तडाखा बसलेल्या चित्रपटसृष्टी व नाट्यसृष्टीतील बॅकस्टेज कलाकारांचा प्रत्येकी पाच लाख...