Chatrapati News India

News Media Event Coverage Press Release Publicity

jambhale lagacha ghat thakar wadi chatrapatinewsindia

जांभळे गावठाण ते ठाकरवाडी ते लागाचा घाट ( मोरीपर्यंत) रस्त्या संधर्भात आंबे गव्हाण ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच तसेच ग्रामसेवक यांनी येऊन...