Chatrapati News India

News Media Event Coverage Press Release Publicity

anna bhau sathe jayanti

स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळविणारच असा मंत्र देणारे,  भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे आद्य प्रवर्तक, गणिततज्ञ, खगोलतज्ञ, तत्वज्ञ, संपादक, लेखक, सर्वोत्तम वक्ते लोकमान्य बाळ गंगाधर...

( झोपडपट्टी सुरक्षा दलाच्या पाठपुराव्याला यश ) पुणे (आळंदी) - प्रतिनिधी - २४ जुलै २०२१ - आळंदी नगरपरिषद हद्दीतील स.नं...