Chatrapati News India

News Media Event Coverage Press Release Publicity

स्मार्ट सिटी पुण्यात भिडे पुलावर जलपर्णीचा महापूर

खडकवासला धरणातून पाणी सोडल्याने पुण्याच्या मुळा मुठा नदीवरील भिडे पुलावर जलपर्णी चा पूर आल्याने नव्या पुण्याचा विकास पुणेकरांच्या समोर उघडा पडला.

Spread the love