Chatrapati News India

News Media Event Coverage Press Release Publicity

पुणे महानगरपालिकेच्या स.नं. ३९ (पै) + ४० (पै) वडगांव खुर्द येथील
प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत इमारतींची मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) रविंद्र बिनवडे यांचेकडून पाहणी

पुणे महानगरपालिकेच्या स.नं. ३९ (पै)
अंतर्गत इमारतींची व त्यामध्ये
यांनी आज दि. १३/१०/२०२२ रोजी
या गृहप्रकल्पांतील सदनिकांचे क्षेत्र
किचन, बेडरुम तसेच स्वतंत्र संडास व बाथरुमची सोय करण्यात आलेली आहे.

तसेच अॅल्युमिनिअम स्लायडिंग विंडो, सोलर वॉटर हीटर, दुचाकीचे पार्किंग, ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वह्हर्टर, रेन वॉटर
हार्वेस्टिंग, ओपन स्पसे चे विक सन, अग्निशमन यंत्रणा, सांडपाणी प्रक्रि या सयंत्र, व्हेट्री
आतील रस्ते, प्रत्येक इमारतीस प
येणार आहेत.

सदरचे गृहप्रकल्पांची कामे सुमारे
ताबा देण्याचे नियोजन आहे.
करण्यात आले.
याप्रसंगी मा. शहर अभियंता प्रशांत व
कंदुल , मा. कार्यकारी अभियंता

Spread the love