Chatrapati News India

News Media Event Coverage Press Release Publicity

पन्नालाल लुंक्कड ट्रस्ट यांच्या मिळकतीवर टाळे ठोकण्यात आले

पर्वती पुणे 411009 पन्नालाल लुंक्कड ट्रस्ट यांच्या मिळकतीवर थकबाकी रक्कम रुपये 6,98,05,069/- अक्षरी रुपये -सहा कोटी आठ्यान्नव लाख पाच हजार एकोनसत्तर असल्याने सदर थकबाकी वसूल करणे करिता सहाय्यक महापालिका आयुक्त कडलख वैभव यांच्या नेतृत्वाखाली मिळकत कर विभागाच्या पथक गेले असता मिळकत धारकाने मिळकत कर भरनेस असमर्थता दर्शवल्या कारणाने सदर ट्रस्ट च्या मिळकतीना आज रोजी टाळे ठोकण्यात आले.

सदर कारवाई मा. उपयुक्त देशमुख अजित यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.कारवाई मध्ये कर आकारणी कर संकलन कार्यालायकडील मा. सहाय्यक महापालिका आयुक्त वैभव कडलख, प्रशासन अधिकारी रवींद्र धावरे,विभागीय निरिक्षक आनंद केमसे,सुहास महाजन पेठ निरीक्षक प्रदिप आचार्य, सुधीर सणस,गोरक्ष पांगरे, विनोद खवले यांनी कारवाई केली.

Spread the love