Chatrapati News India

News Media Event Coverage Press Release Publicity

कोव्हिड काळात सुद्धा बांदल आण्णा स्वतः जातीने उभे राहुन सामान्य नागरिकांची काळजी घेत आहेत.

निवृत्ती आण्णा बांदल यांनी उंडरी परिसरातील नागरिकांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी पुणे मनपा आयुक्त विक्रम कुमार व  महापौर मुरलीधर मोहोळ यांची भेट घेतली.

Spread the love